საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

როლანდ ბერიძე

ინგა კიკვაძე

ქ. სტამბოლში საქართველოს გენერალური კონსული

დაბადების თარიღი: 21 სექტემბერი, 1976 წელი.

დიპლომატიური რანგი: უფროსი მრჩეველი.

პროფესიული საქმიანობა

01.09.2017წ. დღემდე ქ.სტამბოლში საქართველოს გენერალური კონსული

15.07.2017-01.09.2017წ. საგანგებო დავალებათა ელჩი

2008-2017წ. საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2007-2008წ. სავიზო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2005-2007წ. ადმინისტრაციის უფროსი, საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახური

2004-2005წ. ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე, საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახური

2003-2004წ. მთავარი მრჩეველი, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

2001-2003წ. იურისტკონსულტი, განყოფილების უფროსი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.

2000-2001წ. საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტის ორმხრივი ურთიერთობებისა და ზოგადი სამართლებრივი პრობლემების სამმართველოს I მდივანი. საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2000-2000წ. საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტის ორმხრივი ურთიერთობებისა და ზოგადი სამართლებრივი პრობლემების სამმართველოს II მდივანი. საგარეო საქმეთა სამინისტრო

1999-2000წ. საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტის მრავალმხრივი ურთიერთობების სამმართველოს III მდივანი. საგარეო საქმეთა სამინისტრო

1998-1999წ. საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტის მრავალმხრივი ურთიერთობების სამმართველოს ატაშე. საგარეო საქმეთა სამინისტრო

1998-1998წ. საგარეო პოლიტიკის კვლევისა და ანალიზის ცენტრის მთავარი სპეციალისტი (ხელშეკრულებით), საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

განათლება

1993-1998წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი.

უცხო ენები

ინგლისური, რუსული

  • გენერალური კონსული

Occupied Territories of Georgia

eVISA portal